Načini plaćanja i izjava o konverziji - Elpi Tours - Malinska, Krk

Načini plaćanja

Plaćanje je moguće izvršiti:
1.    Online plaćanje kreditnim karticama , MasterCard®, Maestro®, Visa®
2.    Plaćanje bankovnom doznakom

Izjava o konverziji
Službena valuta u Republici Hrvatskoj bit će euro od 1. siječnja 2023. Sva plaćanja unaprijed kreditnom karticom, bankovnom doznakom vršit će se u eurima. Prilikom terećenja kreditnom karticom, isti se iznos preračunava u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi kartičarske udruge. Kao rezultat pretvorbe cijena, postoji mogućnost male razlike u iznosu u odnosu na izvornu cijenu prikazanu na našoj web stranici.